CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Voi - Nàga Vagga

No PictureNhẫn chịu cung tên bắn đâm Voi rừng xuất trận trổ trăm ách nàn Người tu sống giữa trần gian Bị kẻ phá giới muôn ngàn ghét thương!Phẩm Địa ngục - Niraya Vagga

No PictureThường nói vọng ngữ sai lời Không thời nói có, có thời nói không Người tạo hai nghiệp lòng vòng Chết đọa địa ngục, tâm tòng tội mang.Phẩm Tạp - Pakinnaka Vagga

No PictureNếu bỏ vui nhỏ quay về Được hưởng vui lớn xum xuê quả lành Người trí sung sướng thật hành Lìa bỏ vui nhỏ, cất dành tương lai.Phẩm Đạo - Magga Vagga

No PictureBát chánh đạo gốc Bồ-đề Tứ Đế thù thắng nẻo về thượng tôn Lý mầu vô thượng pháp môn Ngũ nhãn thanh tịnh vượt hơn thánh hiền.Phẩm Pháp trụ - Dhammattha Vagga

No PictureHành động lỗ mãng bướng càn Đâu phải chánh pháp hạnh vàng người tu Cần nên phân biệt uế ưu Đâu tà, đâu chánh... trượng phu đạo lành.Phẩm Cấu uế - Mala Vagga

No PictureHãy tạo hòn đảo tự thân Khéo tu, khéo dưỡng chuyên cần hiền ngoan Lắng sạch phiền não thế nhân Gian nan sanh tử lụy phần vượt qua.Phẩm Phẫn nộ - Kodha Vagga

No PictureNgười nào ngăn được sân si Xe đang lao vút dừng thì được ngay Mới là người chế ngự tài Nếu không chỉ gọi hờ ngoài ích chi!Phẩm Hỷ ái - Piya Vagga

No PictureThế nên chớ đăm lụy hờn Đắm lụy ly biệt tâm hồn bi thương Niệm yêu ghét, không sầu vương Không bị ràng buộc, lòng thường tịnh an.Phẩm Lạc - Sukha Vagga

No PictureSung sướng thay giữa trần gian Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm Oán thù ôm ấp lạc lầm Sống không thù oán phúc tâm an nhàn.Phẩm Phật Đà - Buddha Vagga

No PictureThắng dục tình chẳng ai hơn Không còn thất bại, lụy hờn phàm tâm Phật trí thanh tịnh hết lầm Lấy gì cám dỗ, cầm nhầm kéo lôi.

Chuyên mục phụ