CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmBuồn vui tưới

No Picture

Buồn lòng đạo đức ít ai hành Buồn thảm tình đời cứ đấu tranh Buồn bã phù vân lo cấu xé Buồn đời say đắm mất căn lànhTiếng lòng trong đêm khuya

No Picture

Đìu hiu gió, sương khuya rơi lác đác Ánh trăng mờ, xóa nhạt khắp không gian Tiếng suối đờn rỉ rả…cuối thôn làng Giọng réo rắt, than van đàn dế lạnhKhen trang nam tử

No Picture

Khen trang nam tử đã quên mình Xá phủi tình đời chữ nhục vinh Quyết chí tầm tu đường giải thoát Xả thân cầu đạo tuổi còn xinhPhận gái

No PicturePhận gái dễ nào dưỡng mẹ cha Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà Hai đường dâu, vãi không đi khỏi Một bước đạo, đời phải bước quaThúc phược

No PictureKhám ngục mênh mông giữa cõi hồng Nhốt người hành phạt ở bên trong Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói Danh lợi đu đưa thể cột còngHai nẻo đạo đời

No PictureXuất gia, xuất giá cũng đồng ly Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc Ơn cha dưỡng dục lắm sầu biRừng thiền

No PictureRừng cây cao cả cảnh thâm u Suối chảy vo ve gió vụt vù Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí Thuận chiều thiền tọa với người tuChim thiền về núi

No PictureVượt thời gian vượt không gian Chim ơi, bạt cánh dặm ngàn về đâu…? Phải chăng ly thoát đời sầu? Tạm dừng ta nhắn đôi câu pháp mầuThành bại để so tài

No PictureThành là kết quả, bại tan tành Bại cũng là bài học rất nhanh Thành nếu dể duôi, thành sẽ bại Bại mà kiên cố, bại sau sẽ thànhTín hạnh nguyện

No PictureNgười học đạo bước đầu tinh tấn Rán kềm tâm cần mẫn mới thành Muốn tu phải hiểu cho rành Tín và Hạnh, Nguyện lòng thành đủ ba

Chuyên mục phụ