CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmGiải khổ tình

No Picture

Tình là biển lửa rừng hoang

Tu nguồn cội phúc Lạc bang sớm về

Rừng đời biển khổ trầm mê

Linh Sơn bửu điện quê chung của mình.Buồn vui tưới

No Picture

Buồn lòng đạo đức ít ai hành

Buồn thảm tình đời cứ đấu tranh

Buồn bã phù vân lo cấu xé

Buồn đời say đắm mất căn lànhTiếng lòng trong đêm khuya

No Picture

Đìu hiu gió, sương khuya rơi lác đác

Ánh trăng mờ, xóa nhạt khắp không gian

Tiếng suối đờn rỉ rả…cuối thôn làng

Giọng réo rắt, than van đàn dế lạnhKhen trang nam tử

No Picture

Khen trang nam tử đã quên mình

Xá phủi tình đời chữ nhục vinh

Quyết chí tầm tu đường giải thoát

Xả thân cầu đạo tuổi còn xinhPhận gái

No Picture

Phận gái dễ nào dưỡng mẹ cha

Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà

Hai đường dâu, vãi không đi khỏi

Một bước đạo, đời phải bước quaThúc phược

No Picture

Khám ngục mênh mông giữa cõi hồng

Nhốt người hành phạt ở bên trong

Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói

Danh lợi đu đưa thể cột còngHai nẻo đạo đời

No Picture

Xuất gia, xuất giá cũng đồng ly

Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì

Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc

Ơn cha dưỡng dục lắm sầu biRừng thiền

No Picture

Rừng cây cao cả cảnh thâm u

Suối chảy vo ve gió vụt vù

Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí

Thuận chiều thiền tọa với người tuChim thiền về núi

No Picture

Vượt thời gian vượt không gian

Chim ơi, bạt cánh dặm ngàn về đâu…?

Phải chăng ly thoát đời sầu?

Tạm dừng ta nhắn đôi câu pháp mầuThành bại để so tài

No Picture

Thành là kết quả, bại tan tành

Bại cũng là bài học rất nhanh

Thành nếu dể duôi, thành sẽ bại

Bại mà kiên cố, bại sau sẽ thành

Chuyên mục phụ