CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmKinh Khóa Hư - Quyển Hạ

No Picture

Bóng ngả nương dâu tối,

Vầng ô thoáng lặng rồi.

Quang âm nào đứng mãi,

Già bịnh cứ trêu người.Kinh Khóa Hư - Quyển Trung

No Picture

Bóng dương hé tang tảng,

Đất tối rạng lần lần.

Chạm lòng trần náo nức,

Lóa mắt sắc tưng bừng.Kinh Khóa Hư - Quyển Thượng

No Picture

Tứ đại vốn là không,

Ngũ uẩn cũng chẳng có.

Do không khởi vọng, vọng thành ra sắc, sắc thiệt tự chơn không;

Bởi vọng theo không, không lại hiện vọng, vọng mới ra mọi sắc.Tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam

No Picture

Trẫm trộm bảo rằng: Phật tánh đại đồng, không chia ra có phương Nam phương Bắc, ở đâu vẫn chỉ là một Phật tánh mà người ta đều có thể lấy sự tu hành để tìm đến. Tánh người tuy có kẻ khôn người ngu, ai cũng nhờ vào sự giác ngộ mới hiểu biết.Kinh Khóa Hư - Tựa

No Picture

Tác giả thực cho rằng người ta từ bao nhiêu kiếp đến nay đã quên mất bản tâm, chẳng biết chánh đạo, sa đọa vào ba đường đau khổ bởi vì sáu căn sai lầm.

Nếu không sám hối lỗi kiếp trước thì khó mà trông mong vào quả kiếp sau.

Đấy là lý do làm ra sách Khóa Hư Lục này vậy.Quy sơn cảnh sách

No Picture

Nhơn do kiếp trước,

Nghiệp buộc thân này.

Nương các duyên thành tựu,

Nhờ cha mẹ hình hài.Kinh Pháp Cú

No Picture

Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền,

Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.Hạc gà đàm luận

No Picture

Một bữa nọ, trời vừa rựng sáng

Ánh nhật hồng chói rạng phương Đông

Anh gà vừa nhảy xuống lồng

Vươn mình đập cánh dáng trông oai hùngNam nữ ở thành

No Picture

Rần rần nữ tú với nam thanh

Lần bước chen vai khắp thị thành

Sắc đẹp mỹ miều đây vụ lợi

Tài hay tướng tốt nọ tranh giànhNgười giàu nên tu

No Picture

Kiếp trước có tu mới được giàu

Kiếp này vui sướng lại quên sao

Sống lo bòn chải cho nhiều quá

Chết lại đem theo được chút nào

Chuyên mục phụ