CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácKéo đờn

No Picture

Tôi hòa một bản Nam xuân

Khác nào mưa pháp rưới nhuần cỏ hoa

Kêu người tỉnh giấc Nam kha

Quày chơn trở lại tầm ra lối về. Vịnh cành dương

No Picture

Cành dương đẹp, muôn người đều chăm chú

Gió thổi qua nghe tựa thể nhạc đờn

Tiếng vi vu ôi thích thú nào hơn

Muốn sao được đem về nghe mãi mãiVịnh hoa bướm

No Picture

Hoa tươi đẹp nên hoa kia tàn tạ!

Bướm lịch xinh nên bướm bị ép khô!

Khuyên ai chớ có mơ hồ

Soi gương hoa bướm để tô điểm mình…Thế gian là mộng ảo

No Picture

Cuộc nhân thế như tuồng mộng ảo!

Chuỗi thời gian tợ bóng bạch câu!

Đời người gẫm có bao lâu

Sao người chưa tỉnh quay đầu lo tu?Tu là phải hành

No Picture

Hỡi người học đạo danh nhu!

Hãy nên tường lãm chữ tu và hành…

Đây phân hai chữ cho rành

Chữ TU đi trước, chữ HÀNH theo sauTình sư đệ

No Picture

Tình sư đệ, Thầy mến yêu tha thiết

Buộc lòng Thầy phải tạm viết vần thơ

Dìu dắt con sang qua đến bến bờ

Thoát khổ hải trầm luân đường sanh tửĐời đáng yêu hay đáng chán

No Picture

Tôi quá yêu thương với cuộc đời

Yêu vì lặn hụp giữa dòng khơi!

Hết sanh rồi tử, luân hồi mãi

Nên mới tìm phương để cứu đời.Khuyên bỏ trầu

No Picture

Ăn trầu nhả xác phải hao tiền

Mà tập làm chi khổ bởi ghiền

Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ

Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.Một giấc mộng trường

No Picture

Một giấc kê vàng dậy phủi tay!

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc!

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!Khuyên bỏ rượu

No Picture

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu

Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm

Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm

Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!