Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácĐời đáng yêu hay đáng chán

No PictureTôi quá yêu thương với cuộc đời Yêu vì lặn hụp giữa dòng khơi! Hết sanh rồi tử, luân hồi mãi Nên mới tìm phương để cứu đời.Khuyên bỏ trầu

No PictureĂn trầu nhả xác phải hao tiền Mà tập làm chi khổ bởi ghiền Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.Một giấc mộng trường

No PictureMột giấc kê vàng dậy phủi tay! Sao người chưa tỉnh giấc mê say? Lợi danh tựa thể chòm mây bạc! Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!Khuyên bỏ rượu

No PictureKhuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!Tu là cội phúc Tình là dây oan

No PictureTình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc Bảy món làm lung lạc chơn tâm Tu là cội phúc gì hơn Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! Tưởng đến Đức Phật

No PictureÂn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường Cũng vì bác ái với lòng thương Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!Đời là biển khổ

No PictureTrăm năm không đạo gây thêm tội Một kiếp biết tu khỏi lạc đường Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.Tu là cội phúc Tình là dây oan

No PictureTU LÀ CỘI PHÚC, TÌNH LÀ DÂY OAN   Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc Bảy món làm lung lạc chơn tâm Tu là cội phúc gì hơn Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn!    Tình là biển khổ rừng hoang Tu: nguồn cội phúc, Lạc bang đời đời Ái tình chìm đắm chơi vơi! Động lòng thương xót, dụng lời khuyên răn.   Tình yêu là mối oan gia Làm người bao kiếp đọa sa vì mày! Tình yêu ơi hỡi tình yêu Ngươi là ngọn lửa đốt thiêu tâm hồn!                                                                                                                                                    Tình yêu độc hại đứng đầu tiên Sớm thoát ra mau, bớ bạn hiền! Nương ánh Từ quang xa bến tục Tu là cội phúc, dứt ưu phiền.   VẤN:   Cuộc thuy