CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácTầm sư ngộ đạo

No PictureTôi dốc lòng tầm đạo đã lâu Ngày đêm thổn thức mãi lo âu Liệu toan đạo cả cho tròn vẹn Nay gặp đạo chơn rất nhiệm mầuKệ hồi tâm

No PictureChốn thảo lư an cư dưỡng tánh Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm, Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…Tam giáo đồng nguyên

No PictureLão Quân, Khổng Tử, Thích Ca Tuy phân tam giáo xét ra một màu Lý tu tánh mạng như nhau Phật, Tiên, Thánh Tổ lẽ nào nhiều tâmMẫn đời hạ bút

No PictureĐánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên Bứt mây động đến chốn rừng thiền Bởi thương nhân loại nên cầm bút Thức tỉnh cho người dạ mới yênKệ tĩnh tâm

No PictureLòng bi mẫn chư Tăng hiền sĩ Đồng phô trương giáo lý truyền ra Độ dân thoát khỏi ái hà Đem về đường chánh cải tà quy chơnTiếng chuông giác tỉnh

No PictureĐạo mầu đắc ngộ chứng kim thân Mê đắm làm chi chốn giả trần Sanh tử, tử sanh trong nháy mắt Đường tu giải thoát gắng chuyên cần.Hành lục độ

No PictureBồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên Tu học cần lo giữ đạo huyền… Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh mộng Hồi tâm trở lại cõi Tây thiên.Ngán đời nương đạo

No PictureCuộc thế mơ màng giấc lợi danh Được thua gì cũng chốn mê thành Ruộng dâu muôn đám hoàn thương hải Lầu tía ngàn căn biến lộ hànhÁnh đạo vàng

No PictureÁNH hồng huệ nhật vẹt sương tan ĐẠO hiện ra đời cứu thế gian VÀNG thiệt kim ngôn soi đuốc sáng Để người biết rõ ánh minh quang.Cảnh giác

No PictureDầu cho ở thế bậc cao quan… Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn Việc nước hưng vong và trị loạn Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!