Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácNgán đời nương đạo

No PictureCuộc thế mơ màng giấc lợi danh Được thua gì cũng chốn mê thành Ruộng dâu muôn đám hoàn thương hải Lầu tía ngàn căn biến lộ hànhÁnh đạo vàng

No PictureÁNH hồng huệ nhật vẹt sương tan ĐẠO hiện ra đời cứu thế gian VÀNG thiệt kim ngôn soi đuốc sáng Để người biết rõ ánh minh quang.Cảnh giác

No PictureDầu cho ở thế bậc cao quan… Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn Việc nước hưng vong và trị loạn Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!Lục tự Di Đà

No PictureChữ PHẬT là nói cái mầm Hãy đem trí não mà tầm cho ra Thế gian lựa giống nơi ta Quỷ, Ma, Trời, Phật cũng là tại tâm.Muốn sanh đừng sát

No PictureCúng kiến khuyên người chớ sát sanh Sao mà giết hại vật cho đành Thú kia cũng muốn cùng ta sống Bao nỡ đoạn tình hỡi chị anh!Khuyên sớm giác ngộ

No PictureTánh linh người vật cũng đồng Tuy không biết nói mà lòng biết nghe Khuyên người chớ giết sanh linh Đem ra cúng tế cầu xin thần quyền...Lời Khất sĩ khuyến tu

No PictureĐánh trống giộng chuông thức tỉnh đời Cuộc trần giả tạm vốn trò chơi Đeo theo chi mãi điều oan nghiệp Đây lắm lòng thương tỏ hết lời.Tán dương quý ngài tác giả

No PictureThi văn tuyệt tác ở nơi đây Khen ngợi quý ngài viết rất hay! Đánh trống Đại hùng kêu khách tục, Giộng chuông Bát-nhã chỉ về Tây.Tứ kệ tĩnh tâm - Thay lời tựa

No PictureXin giới thiệu cùng quý chư độc giả! Tựa quyển này là “TỨ KỆ TỈNH TÂM” Tôi nhiều công, đã chọn lọc sưu tầm Trong bốn quyển nay kết thành lại một.Tứ kệ tĩnh tâm

No PictureThiết tưởng tập kệ pháp khuyến tu khuyến thiện này sẽ ít nhiều là món ăn tinh thần Pháp bảo đầy đạo vị an tịnh đối với Tăng Ni tín đồ Phật tử trên đường tu tập và hành đạo.