CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácRừng thiền

No PictureRừng cây cao cả cảnh thâm u Suối chảy vo ve gió vụt vù Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí Thuận chiều thiền tọa với người tuChim thiền về núi

No PictureVượt thời gian vượt không gian Chim ơi, bạt cánh dặm ngàn về đâu…? Phải chăng ly thoát đời sầu? Tạm dừng ta nhắn đôi câu pháp mầuThành bại để so tài

No PictureThành là kết quả, bại tan tành Bại cũng là bài học rất nhanh Thành nếu dể duôi, thành sẽ bại Bại mà kiên cố, bại sau sẽ thànhTín hạnh nguyện

No PictureNgười học đạo bước đầu tinh tấn Rán kềm tâm cần mẫn mới thành Muốn tu phải hiểu cho rành Tín và Hạnh, Nguyện lòng thành đủ baGiải dị đoan

No PictureVẹt màn hắc ám chúng sanh Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên Đạo mầu hoằng hóa ban truyền Phá mê phong tục dựng giềng đạo caoHình bóng vẫn liên quan

No PictureHình là hữu thể, bóng do hình Bóng đối cùng hình vẫn giống in Hình sánh nhơn duyên tương khởi tạo Bóng so quả nghiệp bởi do mìnhGiá trị của vàng thau

No PictureVàng đối cùng thau vốn khác nhiều Thau vàng xa cách biết bao nhiêu! Vàng cao sẵn đỏ dằn không tiếng Thau thấp màu vàng lại gõ kêuChốn sơn lâm

No PictureTrên rừng bốn phía lặng trang Trước sau chẳng thấy thoáng ngang bóng người Cảnh tình vui thích thảnh thơi Đi đi lại lại tươi cười một taChữ liêm

No PictureLiêm bình đời đạo rạng đai cân Liêm sỉ nêu gương khắp cõi trần Liêm khiết xa gần danh ích quốc Liêm nhân trên thế nghĩa thân dânChữ nhớ

No PictureNhớ ơn phụ mẫu nghĩa sinh thành Nhớ đến bạn, thầy chỉ mối manh Nhớ lại công ơn bao tín chủ Nhớ ân Tam Bảo gắng tu hành