CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácTịnh thất công phu

No PictureSự thế mặc người, ta cứ tu Lục căn đóng lại vắng êm ru An phòng tịnh tọa công phu mãi Lủi thủi trong am tợ ở tù.Chữ tu

No PictureTu sao lìa khỏi cảnh sông mê Tu gắng gìn tâm giữ trọn thề Tu thoát luân hồi xa tục lụy Tu bồi linh tánh lại nhàn quêTịnh tam nghiệp

No Picture- Giữ Thân trong sạch hạnh phúc biết bao! - Giữ Miệng trong sạch hạnh phúc biết bao! - Giữ Ý trong sạch hạnh phúc biết bao!Thuyết minh tứ đế

No PictureĐấng Giáo chủ Thích Ca Phật Tổ Ngài thuở xưa Ấn Độ giáng sinh Lúc Ngài dạo bốn cửa thành Thấy điều Bịnh, Tử, Lão, Sanh não nùngĐạo bảo đạo tự trọng

No PictureRần rần đạo nọ đạo kia ra Người ở trên non, kẻ ở nhà Kẻ thích Tiên gia lờn Phật pháp Người mê Phật pháp ố Nho giaChữ thời

No PictureThời xưa đạo đức thấy mà ham Thời thế hôm nay quá chán nhàm Thời buổi chiến tranh vì tánh ác Thời nay đau khổ bởi lòng tham.Hại của sắc

No PictureSắc làm ngả nước với nghiêng thành Sắc hại anh hùng mất tiếng thanh Sắc tốt trào Thương hư hại nước Sắc mê San Hậu rụi tan tànhKhuyên người tỉnh ngộ

No PicturePhàm, Tiên hai nẻo khác nhau xa Đất Phật muôn năm tác chẳng già Học đạo phải thông đường chánh giác Tu hành cho rõ gốc Tiên giaHồi chuông tự giác

No PictureTa-bà dạo khắp độ nhơn sanh Chánh pháp Như Lai gắng thật hành Khất sĩ khi xưa La-hán đạo Bần Tăng hiện tại cũng Vô sanhKhuyên thiện tín

No PictureHỡi thiện tín các miền tịnh xá! Rán giữ tròn bổn phận cư gia Đồng tâm xây dựng chữ Hòa Thương nhau như thể một nhà vui tươi