CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácKhuyên bỏ rượu

No Picture

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!Tu là cội phúc Tình là dây oan

No Picture

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc Bảy món làm lung lạc chơn tâm Tu là cội phúc gì hơn Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! Tưởng đến Đức Phật

No Picture

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường Cũng vì bác ái với lòng thương Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!Đời là biển khổ

No Picture

Trăm năm không đạo gây thêm tội Một kiếp biết tu khỏi lạc đường Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.Tu là cội phúc Tình là dây oan

No Picture

TU LÀ CỘI PHÚC, TÌNH LÀ DÂY OAN   Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc Bảy món làm lung lạc chơn tâm Tu là cội phúc gì hơn Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn!    Tình là biển khổ rừng hoang Tu: nguồn cội phúc, Lạc bang đời đời Ái tình chìm đắm chơi vơi! Động lòng thương xót, dụng lời khuyên răn.   Tình yêu là mối oan gia Làm người bao kiếp đọa sa vì mày! Tình yêu ơi hỡi tình yêu Ngươi là ngọn lửa đốt thiêu tâm hồn!                                                                                                                                                    Tình yêu độc hại đứng đầu tiên Sớm thoát ra mau, bớ bạn hiền! Nương ánh Từ quang xa bến tục Tu là cội phúc, dứt ưu phiền.   VẤN:   Cuộc thuy