Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácTiếng chuông cảnh giác

No PictureGià-lam thắng cảnh xứ Di Đà Chánh pháp giáo truyền Phật Thích Ca Khất sĩ ra đời dìu bá tánh Du Tăng xuất hiện độ Ta-bàKhuyên nhân thế

No PictureTU hành thành Phật tác Tiên THÂN tâm thanh tịnh cần chuyên đạo mầu GIẢI rành nghĩa lý cao sâu THOÁT ra biển khổ bái chầu Như LaiHam muốn

No PictureMUỐN LỢI THAM DANH trí rộn ràng HAM tài đắm sắc táng thiên cang HAM mùi phú quý thân lao khổ MUỐN cảnh lầu đài dạ xốn xangTầm sư ngộ đạo

No PictureTôi dốc lòng tầm đạo đã lâu Ngày đêm thổn thức mãi lo âu Liệu toan đạo cả cho tròn vẹn Nay gặp đạo chơn rất nhiệm mầuKệ hồi tâm

No PictureChốn thảo lư an cư dưỡng tánh Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm, Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…Tam giáo đồng nguyên

No PictureLão Quân, Khổng Tử, Thích Ca Tuy phân tam giáo xét ra một màu Lý tu tánh mạng như nhau Phật, Tiên, Thánh Tổ lẽ nào nhiều tâmMẫn đời hạ bút

No PictureĐánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên Bứt mây động đến chốn rừng thiền Bởi thương nhân loại nên cầm bút Thức tỉnh cho người dạ mới yênKệ tĩnh tâm

No PictureLòng bi mẫn chư Tăng hiền sĩ Đồng phô trương giáo lý truyền ra Độ dân thoát khỏi ái hà Đem về đường chánh cải tà quy chơnTiếng chuông giác tỉnh

No PictureĐạo mầu đắc ngộ chứng kim thân Mê đắm làm chi chốn giả trần Sanh tử, tử sanh trong nháy mắt Đường tu giải thoát gắng chuyên cần.Hành lục độ

No PictureBồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên Tu học cần lo giữ đạo huyền… Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh mộng Hồi tâm trở lại cõi Tây thiên.