CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácThức tâm tỉnh ngộ

No PictureHam muốn lợi danh ở thế gian Sao bằng chánh đạo hưởng an nhàn Gà nhà lúa sẵn gần lò chảo Hạc bởi không lương tự tại sangKiếp sống mỏng manh

No PicturePhù dung sớm nở tối rồi tàn Cái kiếp con người vắn tợ gang Phú quý công danh dường lửa nháng Tồn vong vinh nhục thể mây tan!Tiếng nhạc lòng

No PictureTiếng đàn reo trổi du dương Ngày đêm không nghỉ, dặm trường thở than Thương kiếp sống chẳng đầy gang Đấu tranh đau khổ chứa chan lụy sầuChữ nhẫn

No PictureNhẫn là quý báu tự xưa nay Học đạo cần nên chí nhẫn hòai Đời loạn khá tu gìn nhẫn nhục Đạo thành cũng bởi nhẫn hòa daiRèn lòng kiên nhẫn

No PictureMuốn được người trở nên đạo đức Thì dày công khổ cực biết bao Những phương lập chí thanh cao Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơnTrường đời mộng ảo

No PictureNhơn sanh chìm đắm giữa sông mê Tỉnh ngộ sớm mau bước trở về Nghĩ lại cuộc đời ôi! Lắm khổ Sao bằng Cực Lạc cảnh nhàn quê.Gẫm sự đời

No PictureCuộc trần thế dường như mộng ảo! Danh mà chi lợi lắm mà chi? Bã công danh, bọt nước có ra gì? Mùi phú quý vầng mây tan hiệp…Tiếng chuông cảnh giác

No PictureGià-lam thắng cảnh xứ Di Đà Chánh pháp giáo truyền Phật Thích Ca Khất sĩ ra đời dìu bá tánh Du Tăng xuất hiện độ Ta-bàKhuyên nhân thế

No PictureTU hành thành Phật tác Tiên THÂN tâm thanh tịnh cần chuyên đạo mầu GIẢI rành nghĩa lý cao sâu THOÁT ra biển khổ bái chầu Như LaiHam muốn

No PictureMUỐN LỢI THAM DANH trí rộn ràng HAM tài đắm sắc táng thiên cang HAM mùi phú quý thân lao khổ MUỐN cảnh lầu đài dạ xốn xang