Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácLời Thầy khuyên

No PictureNày đồ đệ, lắng nghe Thầy phân giải Bước đường tu, con hối cải mau con Đời mỏng manh như tim lụn dầu mòn Đèn leo lét, bão tố đưa vùn vụt!Khuyên niệm Phật

No PicturePhật ở đâu xa nhọc sức tầm Phật là kiến tánh với minh tâm Phật là giác ngộ, lìa tham vọng Phật tánh chơn như khỏi lạc lầm.Khuyên ăn chay

No PictureĂn chay bác ái thương nhau Nhơn sanh muôn vật loài nào cũng yêu Ăn chay sớm kệ kinh chiều Nhớ ơn cha dưỡng, tưởng điều mẹ sinhLời Thầy dạy

No PictureNày đồ đệ, lắng nghe Thầy chỉ dạy Việc tu hành cố gắng, hỡi này con! Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn Hãy vâng giữ y lời Thầy dạy bảoKéo đờn

No PictureTôi hòa một bản Nam xuân Khác nào mưa pháp rưới nhuần cỏ hoa Kêu người tỉnh giấc Nam kha Quày chơn trở lại tầm ra lối về. Vịnh cành dương

No PictureCành dương đẹp, muôn người đều chăm chú Gió thổi qua nghe tựa thể nhạc đờn Tiếng vi vu ôi thích thú nào hơn Muốn sao được đem về nghe mãi mãiVịnh hoa bướm

No PictureHoa tươi đẹp nên hoa kia tàn tạ! Bướm lịch xinh nên bướm bị ép khô! Khuyên ai chớ có mơ hồ Soi gương hoa bướm để tô điểm mình…Thế gian là mộng ảo

No PictureCuộc nhân thế như tuồng mộng ảo! Chuỗi thời gian tợ bóng bạch câu! Đời người gẫm có bao lâu Sao người chưa tỉnh quay đầu lo tu?Tu là phải hành

No PictureHỡi người học đạo danh nhu! Hãy nên tường lãm chữ tu và hành… Đây phân hai chữ cho rành Chữ TU đi trước, chữ HÀNH theo sauTình sư đệ

No PictureTình sư đệ, Thầy mến yêu tha thiết Buộc lòng Thầy phải tạm viết vần thơ Dìu dắt con sang qua đến bến bờ Thoát khổ hải trầm luân đường sanh tử