CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácLục tự Di Đà

No PictureChữ PHẬT là nói cái mầm Hãy đem trí não mà tầm cho ra Thế gian lựa giống nơi ta Quỷ, Ma, Trời, Phật cũng là tại tâm.Muốn sanh đừng sát

No PictureCúng kiến khuyên người chớ sát sanh Sao mà giết hại vật cho đành Thú kia cũng muốn cùng ta sống Bao nỡ đoạn tình hỡi chị anh!Khuyên sớm giác ngộ

No PictureTánh linh người vật cũng đồng Tuy không biết nói mà lòng biết nghe Khuyên người chớ giết sanh linh Đem ra cúng tế cầu xin thần quyền...Lời Khất sĩ khuyến tu

No PictureĐánh trống giộng chuông thức tỉnh đời Cuộc trần giả tạm vốn trò chơi Đeo theo chi mãi điều oan nghiệp Đây lắm lòng thương tỏ hết lời.Tán dương quý ngài tác giả

No PictureThi văn tuyệt tác ở nơi đây Khen ngợi quý ngài viết rất hay! Đánh trống Đại hùng kêu khách tục, Giộng chuông Bát-nhã chỉ về Tây.Tứ kệ tĩnh tâm - Thay lời tựa

No PictureXin giới thiệu cùng quý chư độc giả! Tựa quyển này là “TỨ KỆ TỈNH TÂM” Tôi nhiều công, đã chọn lọc sưu tầm Trong bốn quyển nay kết thành lại một.Tứ kệ tĩnh tâm

No PictureThiết tưởng tập kệ pháp khuyến tu khuyến thiện này sẽ ít nhiều là món ăn tinh thần Pháp bảo đầy đạo vị an tịnh đối với Tăng Ni tín đồ Phật tử trên đường tu tập và hành đạo.Lời Thầy khuyên

No PictureNày đồ đệ, lắng nghe Thầy phân giải Bước đường tu, con hối cải mau con Đời mỏng manh như tim lụn dầu mòn Đèn leo lét, bão tố đưa vùn vụt!Khuyên niệm Phật

No Picture

Phật ở đâu xa nhọc sức tầm Phật là kiến tánh với minh tâm Phật là giác ngộ, lìa tham vọng Phật tánh chơn như khỏi lạc lầm.Khuyên ăn chay

No Picture

Ăn chay bác ái thương nhau Nhơn sanh muôn vật loài nào cũng yêu Ăn chay sớm kệ kinh chiều Nhớ ơn cha dưỡng, tưởng điều mẹ sinh