CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo pháp Khất sĩNhân duyên với "Chơn lý"

No Picture

Nhân lễ tưởng niệm 66 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2020), vị Tổ sư sáng lập Hệ phái Khất sĩ (HPKS) - thành viên sáng lập GHPGVN, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Thường trực HPKS đã dành cho Báo Giác Ngộ cuộc nói chuyện về nhân duyên với bộ “Chơn lý” của Tổ sư. Hòa thượng chia sẻLuật nghi Khất sĩ (sách)

No Picture

Gồm 10 cuốn luật dành riêng cho giới xuất gia, được Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên trích ra từ bộ Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn. Cuốn Luật này có thể được xem là cẩm nang, là sách gối đầu giường cho những ai mới bước vào Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.Giới Định Huệ của đức Tổ sư với lời dạy của Bậc Chánh Giác

No Picture

Đó là một lời xác quyết và luôn mang trong mình dấu ấn của đấng Pháp vương, để từ đó thấy được con đường Khất sĩ hay pháp tu vắn tắt Giới Định Huệ chính là đạo Bát chánh Niết-bàn, và cũng chính là sự minh thị cho lời dạy của đức Thế Tôn. Đến đây chúng ta có thể thấy được phần nào một sự tương thông giữa lời dạy của đức Tổ sư với kim ngôn ngọc ngữ của đức Từ Phụ như thế nào rồi.Tu tập Tâm theo Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Tổ sư đã đem ba điểm và cái vòng móc của lối viết chữ Tâm(心) ví với Giới, Định, Tuệ hay ba ấm: thọ, tưởng, hành ở trên sắc thân, và xem tâm là điều cốt yếu của sự sống đời, là cái biết, cái linh thiêng. Đây là một thí dụ rất độc đáo, rất xác thực với hình thể chữ Tâm.Nghĩ về vấn đề Tu-Dạy-Học của Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Ở đây trong phạm vi ôn lại đường lối tu học và hành đạo của Tổ Thầy. Vì vậy người viết chỉ xin giới thiệu về hai vấn đề: Một là đường hướng Học – Tu – Dạy bằng thân giáo qua hạnh khất thực du phương, hai là phương cách Học – Tu – Dạy bằng khẩu giáo được biểu hiện từ những ý pháp trong Chơn lý.Thuyền Trí Huệ

No Picture

Thuyền Trí Huệ ngược dòng rẽ sóng

Đèn quang minh rạng bóng soi đời

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!Mười bài văn uyển

No Picture

Mười bài văn uyển gồm: Giấc mộng tàn, Thời gian qua, Đường đời, Vô thường, Ánh sáng, Tinh tấn, Thiền định, Giải thoát, Tịnh khẩu nghiệp, Chọn bạn lành. Đây là những bài kệ tụng được chư Tăng Ni Khất sĩ học thuộc và tụng đọc trong các khóa lễ.Những điểm căn bản trong giáo pháp Khất sĩ

No Picture

Sa di, Tập sự là lớp kế thừa sự nghiệp của Phật pháp. Trước hết, mỗi vị cần nên rèn luyện, trao dồi giới hạnh của mình theo khuôn khổ giới luật Khất sĩ. Luật Khất sĩ, Bài học Sa di là những môn học dạy về oai nghi, phẩm hạnh xuất gia và cách đối nhân xử thế của người xuất gia mà Sa di, Tập sự cần nên học thuộc để hành xử cho hợp lẽ đạo.Vài nét về vấn đề giáo dục trong Hệ phái Khất sĩ

No PictureTổ sư Minh Đăng Quang cho rằng “Khất sĩ” là học trò, mà đã là học trò thì phải tu, phải học. Tu tức là tu thân, tu dưỡng thân tâm, nỗ lực nâng cao trình độ tư tưởng, đạo đức của bản thân. Từ xưa tới nay, tuy mỗi giáo phái đều đặt ra những tiêu chuẩn khác nhau về vấn đề tu thân, nhưng có thể khẳng định rằng tu thân luôn được coi trọngGiáo dục Phật giáo Khất sĩ: Từ truyền thống đến hiện đại

No PicturePhật giáo Khất sĩ, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kể từ n ăm 1981 đế n nay (2014), trong suốt chặng đường hơn 30 nă m lịch sử mới của dân tộc, Phật giáo Khất sĩ đã giáo dục và đào tạo một th ế hệ Tăng Ni đủ khả năng thí

Chuyên mục phụ