CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáoTùng lâm tĩnh lặng

No Picture

Nhất           nhật vô thường khứ

Tâm            thành Phật chứng tri

Cầu            cao đăng Phật quốc

Nguyện      Tịnh cảnh hồi quy

Trưởng      dưỡng chơn tánh hiện

Lão             tùng hoá Đại Bi

 Một kiếp sống

No Picture

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.Hành lục độ

No Picture

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tìnhCảm niệm Ân sư của Tăng Ni Khất sĩ - Cố HT. Pháp chủ Thích Giác Lượng

No Picture

Cảm niệm Sư Ông Giác Lượng

Đêm mười sáu tháng mười năm Canh Tý (2020)

Ngày xả thân huyễn mộng Đức Sư Ông

“Tuệ Đàm Tử” trí tuệ biển mênh mông

Giác Lượng hiệu tâm vị tha rộng lượng.Cảm ơn

No Picture

Xin cảm ơn Trụ trì

Đã phát tâm tổ chức

Cho chư Ni có duyên

Câu hội và tu tập.Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 2 của chư Ni Giáo đoàn IV

No Picture

Ngọc Tâm Tịnh xá Đồng Nai

Duyên lành hội đủ mở khai khóa thiền

Chư Ni từ khắp các miền

Cùng nhau câu hội kết duyên tu hànhThương về miền Trung

No Picture

Nước ơi, thôi đừng dâng!
Người không còn chỗ đứng,
Bao nhiêu năm gầy dựng,
Của cải giờ còn đâu.Biết ơn Cha Mẹ

No Picture

Cha tôi tuyệt quá

Tuổi đã chín mươi

Luôn nở nụ cười

Nét tươi rạng rỡCha là ngọn núi Thái Sơn

No Picture

CHA kính trọng trong lòng con trẻ

LÀ vầng trăng toả nhẹ trên đời

NGỌN đăng vững chãi biển khơi

NÚI thơm ngào ngạt tuyệt vời làm sao

THÁI dương sáng vương trào sức sống

SƠN làn mây rợp bóng lối điMùa Vu lan nhớ Mẹ

No Picture

Hễ thu sang nỗi nhung nhớ tuôn trào

Kể sao hết những công lao vất vả

Cò lặn lội mò bắt cua tôm cá

Thương phụ thân chạy sấp ngã sớm chiều

Chuyên mục phụ