CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáoHoa trí sáng trong

No Picture

AN thân điều phục chế nơi căn

CƯ định tâm yên đoạn ý xằng

KIẾT giới chuyên tu gìn phạm hạnh

HẠ phần kiết sử tỏ khuôn trăngTrường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ)

No Picture

Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ) (cũng viết là Dharmaguptika; tiếng Pāli là Dhammaguttika), là một trong 18 trường phái của Phật giáo. Người ta tin rằng nó được gọi như vậy là do vị sáng lập trường phái này có tên là Dharmagupta.Hoa Đàm xuát hiện Việt Nam

No Picture

Trăng tròn thời trước công nguyên

 Sáu trăm hai bốn, nhân duyên muôn loài

Chim ca, suối chảy, không thôi

Tỳ Ni Đàm nở, đây rồi Thánh nhân.

Tất Đạt Đa đã giáng trần

Ma GNiệm ơn Người

No Picture

Tưởng niệm trăm năm tuổi chốn trần

Y vàng bát đất độ hiền nhân

Đồ môn luyện chí  tình cao cả

Đại chúng rèn tâm hạnh lớn dầnTuệ chiếu hương thiền - Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ

No Picture

Thành kính tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ tân viên tịch trước giờ tống biệt trà tỳ.Ngọn đuốc thiêng

No Picture

Thành      tâm đảnh lễ ân sâu

Kính          tôn Bồ tát tâm giao lưu đời

Tưởng      tri công đức tuyệt vời

Niệm         tưởng bất diệt bóng người thiên thuPhẩm hạnh Tăng hiền

No Picture

Chúc      Phật pháp được hưng long

Mừng     Tăng bảo đẹp tươi hồng nhân gian

Khóa      khóa tu học vô vàn

Bồi         tài đạo lực thiền quang phụng thời

Dưỡng   nuôi nhân tố mười mươi

Trụ         vương gia pháp đạo đời xương minhPháp bình yên

No Picture

Cứ mỗi sáng bình yên ngồi học Pháp

Lớp Online Phật Pháp 5.AM

Những ý Kinh Phật dạy từ ngàn xưa

Được giảng giải bởi những bậc Thầy khả kính.Thi hóa tiểu sử HT. Minh Nhơn

No Picture

Nhớ Giác linh xưa!

 

                                      Nam Trung nước Việt hữu tình

                             Trời xanh, biển mặn quê mình ngàn năm

                                      Xa xa núi đứng, rừng nằm

                             Chân in dấu cát ươm mầm hồn thiêng.Cao vời thiên sanh

No Picture

Thành    tâm báo hiếu báo ân

Kính        thầy kính tổ vạn phần xưa sau

Tưởng    tri công đức thẩm sâu

Niệm       tình đạo nghĩa tâm giao đời đời

Lần          thứ năm mươi cao vời

Chuyên mục phụ