CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáoHiếu Hạnh

No Picture Gương hiếu hạnh, muôn đời luôn tỏa sáng, Phật Thánh Tiên, tán thán hiếu làm đầu. Dù vua quan hay nghèo khó đến đâu Đều báo đáp sanh thành ân cha mẹ.Những đóa mai vàng đẹp mãi ngàn năm

No PictureĐối với các Thiền Sư thời Lý-Trần, sự ứng dụng tâm thức tu hành với những giáo lý Đức Phật truyền dạy là một. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới, Đức Phật khai thị về không gian: "Mười phương thế giới đồng nhất thể."Tặng phẩm dâng đời

No Picture

Tôi đi từ vô thuỷ

Gọi mặt trời đi theo

Bạn đường vui thiên lý

Trên vai túi vải nghèoXuân xa xứ

No Picture Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đất Ấn là ý tưởng về một đất nước với thiên nhiên thật hùng vĩ khi tận mặt thấy những hàng cây rộng tán chạy dài trên những con đường từ sân bay về nơi nhà trọ... Thời gian thấm thoát trôi qua, cái nóng rát da và cái lạnh thấu xương cũng đã một lần đi qua.

Chuyên mục phụ