CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáoLược sử báo chí Phật giáo Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1975

No PictureViệc chọn năm 1951 làm một cái mốc trong việc phân kỳ lịch sử báo chí Phật giáo VN dẫn xuất từ sự kiện Tổng hội PGVN được thành lập vào ngày 9-5-1951, quy tụ được các tập đoàn Phật giáo của cả ba miền Bắc-Trung-Nam, được coi là một mục tiêu đã thành tựu của phong trào chấn hưng PGVN.Tự tình

No Picture

 Ôi! Ta ngồi đếm thời gian

Quạnh hiu một kiếp vội vàng qua mau

Người đi lớp trước lớp sau

Ta ngồi ở lại vẫy chào cố nhân.Trần Quê Hương

No Picture

TRẦN thế xoay vần pháp diệt sinh

TRẦN cảnh đau thương bởi: ái, tình

TRẦN đời ngàn năm chưa tỉnh mộng

TRẦN gian thống thiết lắm sinh linh.Đợi xuân

No Picture

Ừ! Thì Xuân rồi Hạ Ừ! Thì Hoa rồi tàn

Tôi đã sống những ngày chao lãng

Luống cày lật vạn bước áo cơm

Cọng cỏ xướt nắng chiều hôm.Giác - Đạo Đời

No Picture

Tâm dường ngọn đuốc giữa đêm thâu

Vén bóng sương khuya rọi quả cầu

Ốc cứng vô minh chìm biển rộng

Sen mềm tri thức vượt bùn sâuNgẫm

No Picture

Xét lại bàn tay ngón ngắn - dài

So về phúc thiện trổ riêng ai

Người thì phước tướng đầy uy vũ

Kẻ lại mang thân nghiệp sẵn gài.Tính đặc thù hay con đường sáng tạo kỳ diệu của Phật giáo Việt Nam

No PictureĐặc tính nổi bật trong suốt thời kỳ du nhập và phát triển của hai thiền phái lớn Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông là dù có mang màu sắc ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ hay Trung Hoa, nhưng khi đến với xã hội Việt Nam thì họ đã nhanh chóng biết thể nhập hài hòa, gần gũi đời sống dân tộc.Trăng rằm chiếu diệu

No Picture

HÒA         nhân gian hiển ba-la…

THƯỢNG hoằng hạ hóa kết tòa phạm âm

THÍCH     Mâu Ni… nghĩa thậm thâm

TRÍ          đức vô lượng quán tầm độ sinh

QUẢNG   thông tam giới hữu tìnhMùa xuân hương vàng

No Picture

Sông Hương xứ Huế tình thơ

Ngự Bình núi mộng bến bờ yêu thương

Hăm lăm tuổi ngộ vô thường

Trần gian chợt tỉnh đêm trường bể dâu. Khất Sĩ

No Picture

Khất Sĩ hạnh Ta Bà

Tiêu diêu đường tự tại

Không danh lợi, cửa nhà

Không của tiền, con cái

Chuyên mục phụ