CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tác



Kinh Pháp Cú

No Picture

Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền,

Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.



Hạc gà đàm luận

No Picture

Một bữa nọ, trời vừa rựng sáng

Ánh nhật hồng chói rạng phương Đông

Anh gà vừa nhảy xuống lồng

Vươn mình đập cánh dáng trông oai hùng



Nam nữ ở thành

No Picture

Rần rần nữ tú với nam thanh

Lần bước chen vai khắp thị thành

Sắc đẹp mỹ miều đây vụ lợi

Tài hay tướng tốt nọ tranh giành



Người giàu nên tu

No Picture

Kiếp trước có tu mới được giàu

Kiếp này vui sướng lại quên sao

Sống lo bòn chải cho nhiều quá

Chết lại đem theo được chút nào



Khuyên nữ báo hiếu

No Picture

Nữ lưu tủi hận lúc hoa tàn

Tứ đức tam tùng phải liệu toan

Lo lắng việc nhà cơn đói rách

Trông nom thời thế buổi cơ hàn



Thử thách lòng vàng

No Picture

Tu học gặp nhiều sự đắn đo

Bền tâm nhẫn nại bớ con trò

Lên non cố chí leo trèo dốc

Xuống biển tìm châu phải gắng dò



Sai nguyên lý

No Picture

 Muối mặn hòa đường, mặn mất đi  

Tăng Ni lẫn tục, lụy Tăng Ni  

Vàng ròng lộn bạc, vàng ròng lợt  

Đạo Phật pha đời, đạo Phật suy



Tiếng kèn pháp

No Picture

Kèn pháp vang rền giọng tí te

Người ơi! Lẳng lặng lắng mà nghe

Kìa kìa rầm rộ… ai cưới ré

Nọ nọ buồn teo kẻ khóc rè



Tuổi già

No Picture

Đời người ngẫm lại có bao lâu

Mới tóc xuân xanh bỗng bạc đầu

Răng rụng da dùn lôi tới mãi

Lưng khòm gối mỏi trẻ càng thâu



Quyết tinh tiến

No Picture

Quyết tát cạn những nguồn sông bể ái

Chảy trong dòng từ vô thủy đến nay

Quyết nhảy khỏi bức tường rào chướng ngại

Trời dù lay, lò tâm não khó lay