CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácNghi vấn

No Picture

Trân trọng vài lời kính hỏi ông Đạo đời hai nẻo kẻ không thông Ở trần sao gọi rằng ngu muội? Tại thế vì đâu chẳng được trong?Khen một huynh vừa mới xuất gia

No Picture

Khen huynh sớm lánh kiếp phù sinh Chẳng để danh cương vướng vít mình Mái tóc “Tăng-gô” đà vắng dạng Hàm râu “cá chốt” đã tiêu hìnhChim ụt với cưỡng

No Picture

 Thái dương vừa gác đảnh đồi  Vẹt màn sương phủ màu trời thanh trong  Nắng vàng nhuộm khắp non sông  Chim muông dường thể đẹp lòng ngợi caCười khóc nào mấy khác

No Picture

Cười sớm rồi đây lại khóc chiều Khóc nhiều, cười chẳng có bao nhiêu? Cười khan bởi thế hay đen bạc Khóc hận vì đời quá trớ trêuTuồng hát

No Picture

Cộp cộp, reng reng… kế mở màn Kép đào vẽ mặt giả vua quan Nào hia nào mão nào râu giả… Cũng nịnh cũng trung cũng giặc loànTịch mặc

No Picture

Luận mãi không rồi chuyện thế nhân Chi bằng mặc mặc dưỡng tinh thần Tranh đua phải quấy là gươm búa Biện bác hơn thua gốc hại thânHuyễn thân bất tịnh

No Picture

Bốn vật lớn gọi là tứ đại Nhờ nhơn duyên hiệp lại thành hình Thân người trơn láng đẹp xinh Nhưng trong “cửu khiếu” chẳng tinh chút nàoPhận bạc

No Picture

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn Làm thân con gái nghĩ lầm than Xuân sang đem đến đời tươi thắm Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!Nên tu

No Picture

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không! Đau đớn, vợ con nào thế đặng Tắt hơi, của cải chuộc đâu xongĐường lối Khất sĩ

No Picture

 Người Khất sĩ nghĩa là người Xin Học  Xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình  Học nuôi tâm bằng các pháp vô hình  Lẽ Xin Học sẽ viên minh toàn thiện