CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácPhỏng đáp hoài nghi

No Picture

Kìa gương báu nhà Du Tăng khất thực Không tật nguyền mà ôm bát đi xin Xin, không tham, để xây cuộc hòa bình Xin, không ác, để lập đời thiện mỹChí tang bồng

No Picture

Thân trai hồ thỉ chí hiên ngang Bốn biển năm châu một chữ nhàn Bình bát vai mang xa bến tục Y vàng phất phới hướng Tây phangVấn đáp về chữ hiếu

No Picture

Này quý vị, lắng nghe cho tường tận Đây đáp lời đạo tâm hỏi như trên Chính người tu, là mong để đáp đền Ơn muôn một, mới vẹn nền hiếu tửGiải khổ tình

No Picture

Tình là biển lửa rừng hoang Tu nguồn cội phúc Lạc bang sớm về Rừng đời biển khổ trầm mê Linh Sơn bửu điện quê chung của mình.Buồn vui tưới

No Picture

Buồn lòng đạo đức ít ai hành Buồn thảm tình đời cứ đấu tranh Buồn bã phù vân lo cấu xé Buồn đời say đắm mất căn lànhTiếng lòng trong đêm khuya

No Picture

Đìu hiu gió, sương khuya rơi lác đác Ánh trăng mờ, xóa nhạt khắp không gian Tiếng suối đờn rỉ rả…cuối thôn làng Giọng réo rắt, than van đàn dế lạnhKhen trang nam tử

No Picture

Khen trang nam tử đã quên mình Xá phủi tình đời chữ nhục vinh Quyết chí tầm tu đường giải thoát Xả thân cầu đạo tuổi còn xinhPhận gái

No PicturePhận gái dễ nào dưỡng mẹ cha Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà Hai đường dâu, vãi không đi khỏi Một bước đạo, đời phải bước quaThúc phược

No PictureKhám ngục mênh mông giữa cõi hồng Nhốt người hành phạt ở bên trong Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói Danh lợi đu đưa thể cột còngHai nẻo đạo đời

No PictureXuất gia, xuất giá cũng đồng ly Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc Ơn cha dưỡng dục lắm sầu bi