Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácPhận gái

No PicturePhận gái dễ nào dưỡng mẹ cha Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà Hai đường dâu, vãi không đi khỏi Một bước đạo, đời phải bước quaThúc phược

No PictureKhám ngục mênh mông giữa cõi hồng Nhốt người hành phạt ở bên trong Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói Danh lợi đu đưa thể cột còngHai nẻo đạo đời

No PictureXuất gia, xuất giá cũng đồng ly Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc Ơn cha dưỡng dục lắm sầu biRừng thiền

No PictureRừng cây cao cả cảnh thâm u Suối chảy vo ve gió vụt vù Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí Thuận chiều thiền tọa với người tuChim thiền về núi

No PictureVượt thời gian vượt không gian Chim ơi, bạt cánh dặm ngàn về đâu…? Phải chăng ly thoát đời sầu? Tạm dừng ta nhắn đôi câu pháp mầuThành bại để so tài

No PictureThành là kết quả, bại tan tành Bại cũng là bài học rất nhanh Thành nếu dể duôi, thành sẽ bại Bại mà kiên cố, bại sau sẽ thànhTín hạnh nguyện

No PictureNgười học đạo bước đầu tinh tấn Rán kềm tâm cần mẫn mới thành Muốn tu phải hiểu cho rành Tín và Hạnh, Nguyện lòng thành đủ baGiải dị đoan

No PictureVẹt màn hắc ám chúng sanh Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên Đạo mầu hoằng hóa ban truyền Phá mê phong tục dựng giềng đạo caoHình bóng vẫn liên quan

No PictureHình là hữu thể, bóng do hình Bóng đối cùng hình vẫn giống in Hình sánh nhơn duyên tương khởi tạo Bóng so quả nghiệp bởi do mìnhGiá trị của vàng thau

No PictureVàng đối cùng thau vốn khác nhiều Thau vàng xa cách biết bao nhiêu! Vàng cao sẵn đỏ dằn không tiếng Thau thấp màu vàng lại gõ kêu